Author name: admin admin

LUSIA

LUSIA Gatunek : pies                                                           Płeć : samica                          Data urodzenia ( przybliżona ) : 10-2022      …

LUSIA Read More »

CZARNUSZEK

CZARNUSZEK Gatunek : pies                                                           Płeć : samiec                          Data urodzenia ( przybliżona ) : 2014      …

CZARNUSZEK Read More »

BOSS

bOSS Gatunek : pies                                                           Płeć : samiec                          Data urodzenia ( przybliżona ) : 2012      …

BOSS Read More »

SONIA

SONIA Gatunek : pies                                                           Płeć : samica                          Data urodzenia ( przybliżona ) : 2017      …

SONIA Read More »

BORYS

bORYS Gatunek : pies                                                           Płeć : samiec                          Data urodzenia ( przybliżona ) : 2019      …

BORYS Read More »

BONUS

bONUS Gatunek : pies                                                           Płeć : samiec                          Data urodzenia ( przybliżona ) : 2018      …

BONUS Read More »